Disable Preloader

TOEFL IELTS PROFICIENCY

prof-4

IELTS TOEFL PROFICIENCY kursları Sarıyer’de özellikle konusunda uzman öğretmenlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz Sınav İngilizcesi’ne AmericanExaminationCenter tarafından hazırlanmış materyer ve  güncellediğimiz programlarımız ile ilgili detaylı bilgi için şubemize ulaşmanızı rica ederiz. IELTS TOEFL ve PROFICIENCY kursları için Sarıyer Amerikan Kültür’ ü tercih ediniz.

 

TOEFL Test of English as a Foreign Language

TOEFL sınavı ana dili İngilizce olmayanların Amerikan İngilizcesi bilgisini ölçmek amacıyla Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service ETS tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.

Toefl Sınavı dünya genelinde İngilizce dilinde eğitim veren yaklaşık 4300 kolej ve üniversite tarafından lisans yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca dünya genelinde pek çok kurum organizasyon ve şirket iş başvurusunda Toefl sınavından alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.

Toefl sınavına İngilizce eğitim veren bir üniversite kolej veya enstitütüde eğitim yapmak isteyenler girmelidir. Ayrıca İngilizce dil bilgisini uluslararası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak isteyen herkes bu sınava girebilir.

Test dört bölümden oluşur. 35 saat ile 4 saat arası bir sürede tamamlanır. Bu süre içerisinde kısa bir ara verilir.

Nerede yapıldığına bağlı olarak sınav aşağıdaki üç biçimden birinde olabilir:

1. Bilgisayarlı test TOEFL® CBT – Computer based

 Dört bölümden oluşur:

 • Okuma
 • Gramer
 • Dinleme
 • Yazma

Dinleme ve gramer bilgisi bölümlerindeki soruların güçlüğü verilen cevapların doğruluğuna bağlı olarak bilgisayar tarafından sınav boyunca ayarlanır. İnternet üzerinde test uygulamasının başlaması ile bilgisayarlı test uygulaması sona ermiştir.

2. Yazılı test TOEFL® PBT – Paper based

İnternet üzerinden testin verilemediği sınav merkezlerinde ya da internet üzerinden testi tercih etmeyenlere seçenek sağlamak amacıyla verilir. Bu test de bilgisayarlı testin sınadığı alanları okuma gramer dinleme yazma sınar ama bilgisayarlı testten daha çok sayıda soru içerir ve yazılı kısmın puanı test kısmından ayrı değerlendirilir.

Kağıt üzerinde uygulanan TOEFL® PBT sınavının tamamlanması yaklaşık üç buçuk saat sürer. Ayrıca kağıt üzerindeki sınava giren herkes için zorunlu olan TWE® Test of Written English™ sınavı adında 30 dakikalık bir yazma sınavı da vardır. İki sınavın tamamlanması yaklaşık dört saat sürer.

Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi TOEFL PBT sınavında tümü zorunlu olan üç bölüm ve TWE yazma sınavı bulunmaktadır. Puan almak için her bölümde en az bir soru yanıtlanmalı ve bir kompozisyon yazılmalıdır.

Sınav                          Bölüm                        Süre                            Soru Sayısı 

Toefl Pbt                     Dinleme                      30-40 dakika              50

Toefl Pbt                     Gramer                       25 dakika                    40

Toefl Pbt                     Okuma                        55 dakika                    50

TWE                            Yazma                         30 dakika                    1 konu

3. İnternet üzerinden test TOEFL® IBT – Internet based

TOEFL IBT sınavı internet tabanlı bir sınav olup güvenli bir şekilde sunulmaktadır. Soruların cevaplandırılması ile ilgili bilgilendirme her bölümde ayrı ayrı verilmektedir. TOEFL IBT sınavına giren öğrenciler tüm sınav boyunca not tutabilmektedirler. Sınav sonunda öğrencilerin tuttukları notlar toplanmakta ve yok edilmektedir.

Sınav dört bölümden oluşur:

 • Okuma
 • Dinleme
 • Konuşma
 • Yazma

Bu dört bölümle ilgili tüm sınav aynı gün içinde verilmektedir. Sınav 4 saat sürmektedir.

Speaking Konuşma bölümünde öğrenciler mikrofona konuşarak cevap verirler ve cevaplar dijital formatta kaydedilerek ETS’ye ETS Online Scoring Network gönderilir.

Writing Yazma bölümünde TOEFL IBT sınavını alan öğrenciler yazılarını klavye aracılığıyla yazmaktadırlar. Bu yazılar da ETS’ye puanlandırılmak üzere gönderilmektedir.

Aşağıdaki tabloda TOEFL IBT sınavının soru tipleri ve öngörülen cevaplama süreleri yer almaktadır. Her bölüm için cevaplama süresi soru sayısına bağlı olarak değişmektedir. 

Bölüm                        Zaman                                   Soru Sayısı

Okuma                       60-100 dakika                        36-70

Dinleme                     60-90 dakika                          34-51

Ara                            10 dakika                                    –

Konuşma                   20 dakika                               6 çalışma

 TOEFL sınavı ETS tarafından düzenlenmekte olup TOEFL ile ilgili tüm değişiklikler ETS tarafından yapılmaktadır.

 

IELTS – International English Language Testing System

İngilizce dil seviyesi belirleme için uluslararası alanda geçerliliğe sahip bir sınav sistemidir. 1989 yılında başlatılan sınav Cambridge Üniversitesi – Yabancılar için İngilizce Sınav Merkezi British Council ve IDP Eğitim Ltd tarafından düzenlenmektedir.

Sınav iki türde yapılmaktadır;

1.    Akademik

2.    Genel amaçlı.

 Akademik sınav; İngilizce konuşulan bir ülkede üniversite eğitimi almak veya mesleklerini icra etmek isteyenler için gereklidir.

Genel amaçlı sınav ise akademik olmayan çalışma staj veya göçmenlik başvuruları için gereklidir.

 IELTS Avustralya İngiltere Kanada İrlanda Yeni Zelanda ve Güney Afrika’daki akademik kurumların neredeyse tamamı tarafından kabul edilirken ABD’ de çoğu kurum tarafından onaylanmaktadır.

Sınavda temel amaç katılımcının İngilizce dilindeki dinleme okuma yazma ve konuşma yetkinliğini belirlemektir. Bu bölümler için 0-9 arasında değerlendirme notu verildikten sonra genel değerlendirme seviyesine ulaşılır. Sınavın önemli bir bölümünü oluşturan konuşma bölümünde sınava katılan kişi bir denetçiyle beraber sohbet eder. Denetçi sınava katılan kişiyle ilgili değerlendirmelerini not eder ayrıca tüm sohbet kayıt altına alınır.

Tüm katılımcıların dinleme okuma yazma ve konuşma olarak sıralanan dört bölümü de tamamlamaları gerekmektedir. Dinleme ve konuşma bölümleri tüm katılımcılar için aynı olsa da sınavın akademik olup olmamasına göre okuma ve yazma bölümleri değişiklik göstermektedir.

DİNLEME bölümü dört ayrı kısımdan oluşur. Her kısımdan önce katılımcılara durum hakkında kısa bilgi verilmektedir. Sonra sınavda yer alan sorulara bakmaları için bir süre verilir. İlk üç kısmın yarısında kısa bir ara verilip katılımcıların kalan soruları okumasına imkan verilmektedir. Her kısım sadece bir kez dinletilmekte tekrarlama yapılmamaktadır.

OKUMA akademik sınavda üç kısımdan oluşmakta her metinden sonra 13-14 soru olmakta toplamda ise 40 soru sorulmaktadır. Genel sınavda ise yine üç kısım bulunsa da metinler daha kısa ve basittir.

YAZMA iki kısımdan oluşmakta olup; ilk olarak bir tablonun anlatılması istenmekte ikinci kısımda ise seçilen bir başlıkta bir kompozisyon yazılmaktadır.

KONUŞMA bölümü üç kısımdan oluşur. İlk kısımda sohbet şeklinde geçen konuşmada katılımcı hakkında genel bilgi ilgi alanları ve aile üyeleri gibi konular ele alınır. İkinci kısımda katılımcıya verilen bir başlık üzerine önce bir süre düşünmesi istendikten sonra konu hakkında konuşması istenir. Üçüncü bölümde ise bir önceki kısımda bahsedilen konu ile ilgili olarak denetmen ile münazara yapılır.

Toplam test süresi yaklaşık 3 saat sürmektedir:

 • Dinleme: 40 dakika
 • Okuma: 60 dakika
 • Yazma: 60 dakika
 • Konuşma: 10-15 dakika

İlk üç bölüm olan dinleme okuma ve yazma daima bu sırayla ve arka arkaya ara verilmeksizin aynı gün ve aynı sınav merkezinde yapılır. Konuşma bölümü sınav merkezinin iradesiyle başka bir test merkezinde diğer sınav bölümlerinden sonra yedi gün içinde yapılabilir.

 IELTS seviye değerlendirmesi 0-9 arasıdır. Ortalama .25 ile bitiyorsa üst buçuğa .75 ile bitiyorsa üst tam sayıya yuvarlanır.

Dokuz ayrı seviye şu şekilde açıklanmıştır:

 • 9 Uzman kullanıcı: Dile tamamen hakimdir yerinde ve doğru kullanımın yanı sıra akıcı bir konuşa ve tam anlama kabiliyeti.
 • 8 Çok iyi kullanıcı: Dile tamamen hakim olmakla beraber sadece nadiren tutarsızlıklara sahiptir. Sık karşılaşılmayan durumlarda yanlış anlamalar oluşabilir. Karmaşık durumlarla başa çıkabilir.
 • 7 İyi kullanıcı: Dile hakim olmakla beraber bazı sıklıkta tutarsızlıklar ve yanlış anlamalar yaşayabilir. Karmaşık durumlarla başa çıkabilir ve detaylı anlatımları anlar.
 • 6 Yetenekli kullanıcı: Genel olarak dile hakim olmakla beraber bazı tutarsızlılar ve yanlış anlamalar yaşanmaktadır. Sık karşılaşılan durumlarda karmaşık bir dil kullanabilir.
 • 5 Makul kullanıcı: Dile kısmi olarak hakimdir çoğu durumlarla başa çıkabilir ancak kimi hatalar yapar. Kendi alanında temel konulara hakimdir.
 • 4 Sınırlı kullanıcı: Temel yeterlilik sadece tanıdık konularda geçerlidir. Karmaşık kullanımda sık sık sorun yaşar.
 • 3 Aşırı sınırlı kullanıcı: Çok bilindik durumlarda sadece genel durumu anlayabilir ve anlatabilir.
 • 2 Kesintili kullanıcı: Sadece çok tanıdık koşullarda ve sınırlı kelime grupları haricinde gerçek bir iletişim mümkün değildir.
 • 1 Kullanıcı değil: Birbirinden bağımsız kullanılan birkaç sözcük dışında dili kullanmaya yatkın olmama durumu.
 • 0 Sınava girmemiş ve dolayısıyla haklarında bilgi alınamamış adaylar için kullanılır

TOEFL mı IELTS mi Hangisi daha zor

Dil sınavlarında sınavın içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmak ve benzer sorulara çalışmış olmak avantajdır. Çünkü her sınavın farklı metodu ve özgünlüğü vardır. O yüzden başvuracağınız kurumun sınavına karar verdikten sonra onun metodunu temel alarak çalışmalara başlamanız gerekir.

Aşağıda TOEFL ve IELTS ile ilgili bir karşılaştırma tablosu yer almaktadır:

 TOEFLIELTS
EN AZ/EN ÇOK KAÇ PUAN GEREKLİ0-1201-9 BUÇUKLU PUANLAR DA ALINABİLİR.
SINAV METODU NEDİRBİLGİSAYARTEST USULÜ KAĞIT KALEM
KAÇ ÇEŞİDİ VARIBT2 MODÜL AKADEMİK/GENEL
NEREDEN BAŞVURULURhttp://www.ets.org/toeflwww.britishcouncil.org.tr
KAÇ KERE GİRİLİRİSTENİLEN KADAR3 AYDA 1 İSTENİLEN KADAR
KAÇ BÖLÜM VAR4 BÖLÜM4 BÖLÜM
Dinleme1 SAAT – 1 KERE DİNLEME30 DAKİKA ADAYLAR AYNI ANDA BAŞLAR – 1 KERE DİNLEME
Okuma1 SAAT1 SAAT ADAYLAR AYNI ANDA BAŞLAR
Yazma1 SAAT1 SAAT ADAYLAR AYNI ANDA BAŞLAR
Konuşma1 SAAT – MİKROFON VE KULAKLIK İLE ONLINE ORTAMDA YAPILIR.12-15 DAKİKA BİREBİR VE KARŞINIZDA BİR SINAV SORUMLUSU İLE YAPILIR
KAÇ SAAT SÜRÜYOR4 SAAT İLK 2 SAAT SONUNDA 10 DAKİKA ARA2:45 KONUŞMA BÖLÜMÜ HARİÇ
TÜRKİYE’DE Kİ OFİSLERİ NEREDETÜRKİYE’DE OFİSİ YOKBRITISH COUNCIL SINAVLAR DEPARTMANI
SINAVLAR KAÇ SENE GEÇERLİ2 YIL2 YIL
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIYOR15 İŞ GÜNÜ İÇİNDE AÇIKLANIYOR13 GÜNDE AÇIKLANIYOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFICIENCY

Proficiency Sınavı üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin kazandıkları üniversite tarafından düzenlenen yeterlilik muafiyet / proficiency sınavını geçerek hazırlık okumadan doğrudan fakülteden yani birinci sınıftan başlamalarını sağlamak ve hazırlık okuyup sene sonunda yapılan sınavda başarısız olan öğrencilerin de fakülteye geçmeleri için girmek zorunda oldukları İngilizce Yeterlilik Sınavı’dır.

Proficiency; her üniversitenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi bünyelerinde hazırlanmakta ve 4 bölümden oluşmaktadır:

 • Gramer

 • Okuma

 • Yazma

 • Dinleme

Proficiency sınavının belli bir formatı yoktur. Her üniversite kendi ihtiyaçları doğrultusunda sınavlar hazırlar. Kimi sınavlar çoğunluk olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşurken kimi sınavlar dinleme okuma yazma ve konuşma becerileri üzerinde yoğunlaşır. Her üniversitenin kendine özel bir proficiency sınavı vardır.

Share: